Desatero správného postupu při dopravní nehodě
458
post-template-default,single,single-post,postid-458,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Desatero správného postupu při dopravní nehodě

Dopravní nehoda je vždy nemilá událost. Ani při nejvyšší opatrnosti není v našich silách jí stoprocentně předejít nebo jí v danou chvíli zabránit. Pro samotné účastníky přestavuje vždy velké psychické vypětí, které závisí na jejím rozsahu, míře škod a zranění. Proto je užitečné znát alespoň základní pravidla, jak se v podobné krizové a emocionálně vypjaté situaci zachovat.

1) Neprodleně zastavte vozidlo a zajistěte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný trojúhelník).

2) Zjistěte, zda při dopravní nehodě nedošlo ke zranění některé ze zúčastněných osob. Pokud ano, poskytněte v rámci svých možností adekvátní pomoc (poskytnutí první pomoci) a přivolejte záchrannou službu.

3) Pokud ke zranění nedošlo, vyhodnoťte v rámci svých možností a znalostí výši vzniklé škody a další okolnosti dopravní nehody a případně nehodu oznamte na policii. (Pozor! Povinnost přivolat policii se vždy řídí právním předpisem země, ve které k dopravní nehodě došlo. V ČR je stanovený limit škody nad 100.000Kč).

4) Pokud to situace vyžaduje, přivolejte Policii ČR.

5) V případě, že je nutné zajistit obnovení provozu na komunikaci, můžete vozidla odstranit, pokud je nehoda nahlášena a je označeno postavení vozidel; dohodli jste se na odstranění s ostatními účastníky nehody.

6) Pokud charakter nehody nevyžaduje přítomnost policie, společně s dalším účastníkem nehody sepište společný záznam o dopravní nehodě. Pro tento účel nejlépe použijte tiskopis „Evropský záznam o nehodě“. Nezapomeňte na podpisy všech účastníků nehody.

7) Pokud si nejste jisti dalším postupem nebo je vaše vozidlo nepojízdné, kontaktujte z místa nehody asistenční službu, kterou máte k dispozici v rámci vašeho pojištění a požádejte ji o konzultaci nebo odtah.

8) Nezapomeňte, že pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě nehody případné svědky, pořídit fotodokumentaci zúčastněných vozidel i místa nehody apod.

9) Před opuštěním místa nehody se přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje o druhém účastníkovi dopravní nehody. Jedná se zejména o jméno a příjmení druhého účastníka, adresu a telefonní číslo, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ vozidla), údaje o vlastníku vozidla (jméno, bydliště – sídlo), údaje o pojištění druhého vozidla (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty).

10) Zajistěte neprodlené předání sepsaného záznamu o dopravní nehodě své odpovědnostní pojišťovně.