POJIŠTĚNÍ
224
page-template-default,page,page-id-224,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,side_area_uncovered_from_content,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive

Pojištění

 

Jak myslet na zadní kolečka a nedostat se do vážných problémů? Existuje jednoduché řešení. Vybrat z široké škály pojištění to, které nejlépe vystihuje naše potřeby a poskytne nám záchrannou síť.
Záleží na tom, zda chceme pojistit movitý majetek nebo naše zdraví. Pak je základní dělení následující:

 

1. Životní pojištění a rizikové životní pojištění
2. Neživotní pojištění

 

1. Životní pojištění

 

ŽP je produkt, který je velmi osobní a jehož nastavení vyžaduje dobrou znalost rizik každého jednotlivého klienta. Nedá se prodávat jako „housky v krámě“. Každý člověk má své individuální potřeby a rizika a vyžaduje individuální přístup k nastavení pojistky.
Kromě pojištění na smrt lze sjednat celou řadu připojištění, která nahradí náš výpadek příjmu v případě úrazu, nemoci či invalidity a doplní rodinný rozpočet tak, abychom byli vždy dobře zajištěni.

 

V případě krátkodobé nemoci či úrazu nám pomohou denní dávky odškodného úrazem, denní dávky hospitalizace či denní dávky pracovní neschopnosti. Pokud nám úraz zanechal trvalé následky, můžeme po 1-2 letech žádat o jejich odškodnění. Smrt i trvalé následky způsobené autonehodou lze nastavit na dvojnásobné plnění.

 

Jestliže zvolíme připojištění vážných onemocnění a poranění nebo invalidity již od I.stupně, myslíme na svou budoucnost. S přibývajícím věkem roste riziko plnění a výpadky příjmu jsou většinou trvalé.

 

Pojistit již probíhající nemoci či úrazy nelze, proto je důležité rozhodnout se včas, dokud je člověk zdravý a plnění získává z každé nenadálé události. Stejné je to i s cenou, která roste s věkem.

 

Dobrá životní pojistka nemusí být zákonitě ta nejdražší. Jde o vhodný výběr z nabízených produktů na trhu a dobré vybalancování nastavených limitů dle potřeb jednotlivce či rodiny. Důležitá je taky možnost úprav během života v reakci na aktuální situaci v rodině.
Osobně nedoporučuji svým klientům nastavovat investiční složku pojištění a spořit v pojistce. K tomuto účelu slouží jiné produkty, mnohem výhodnější. Tímto se také cena produktu výrazně sníží.

 

2a. Pojištění bydlení

 

Pojistka nemovitosti zabezpečuje naši „střechu nad hlavou“. Proti různým vlivům lze zajistit rodinný dům, výstavbu, bytový dům, byt či chatu, ale i třeba jen garáž. Je důležité na jakou cenu a limity plnění je nastavena, aby v případě potíží nahradila vzniklou škodu a nemovitost uvedla do normálu či bylo možné pořídit jí podobnou.
Skládá se z pojištění stavby, domácnosti, odpovědnosti a asistence. Je možné uzavřít jen část z nabízených pojištění, avšak je na našem zvážení, zda je krytí dostačující.

 

Stavbou rozumíme samotnou nemovitost na konkrétní adrese. Patří sem obvodové zdi, střecha a stavební součásti (kuchyňská linka, dveře, parkety, kotel apod.) K pojistce v základní či rozšířené variantě lze sjednat i připojištění povodňové nebo vandalismus a odcizení.

 

Pojištění domácnosti se vztahuje na plnění v případě zničení věcí v domě či bytě. Patří sem věci vlastní, sloužící k podnikání nebo cizí oprávněně používané (leasing, půjčka). Někteří lidé neví, že součástí pojistného plnění je i drobné zvířectvo či vlastní věci uložené jinde (např. věci ve sklepě, odcizené zamčené kolo ze stojanu, odložené věci v hotelu, v garáži na jiné adrese apod.). Stejně jako u stavby jsou připojištění shodná a vždy záleží na individuálním nastavení pojistky.

 

Odpovědnost je často podceňována, avšak velmi potřebná. Dle produktu a konkrétní pojišťovny je nastavena jako odpovědnost v běžném občanském životě (platí pro celou rodinu i mimo nemovitost a zajišťuje nám krytí v případě způsobení škody třetí osobě „z blbosti“) nebo odpovědnost majitele nemovitosti (vztahuje se na nemovitost a nenadálé okolnosti – spadlý rampouch ze střechy, prasklá trubka ve zdi apod.). Některé pojišťovny nabízejí balíček 2 v 1, ale i připojištění např. pro myslivce, chovatele apod.

 

Asistence zahrnuje právní služby stejně jako pomoc řemeslníka při odstraňování škod nejen v případě pojistné události.

 

Je důležité si uvědomit, že majitel nemovitosti má prevenční povinnost, což znamená, že pojišťovna neplní události, kterým bylo možno předejít!!! Patří sem např. suchý spadlý strom, týdenní sněhová pokrývka střechy, špatná elektroinstalace apod.

 

2b. Pojištění vozidla

 

V rámci pojištění vozidel rozlišujeme povinné ručení (POV) a havarijní pojištění (HAV). Zatímco POV je ze zákona povinné pro všechny účastníky silničního provozu s platnou SPZ, HAV je dobrovolné. Platí nejen na osobní automobily, ale i všechny dopravní prostředky.

 

Z povinného ručení se hradí škody způsobené jinému. Patří sem škody na zdraví či usmrcení, škody na majetku a věcech, následná finanční škoda a základní asistenční služby. Pokud ujedeme od nehody, pojišťovna za nás POV vyplatí, avšak nárokuje zpětně!!!!

 

Zákonný limit plnění by při dnešních cenách měl být nastaven minimálně 50mil/50mil (zdraví/majetek). Lze sjednat i různá připojištění (nejoblíbenější jsou připojištění skel, střet se zvěří, MINIHAV, odcizení a jiné.)

 

Havarijní pojištění je nejčastěji sjednáváno pro nová či drahá vozidla. Cenu určuje klient sám a zajišťuje tak vlastní vozidlo pro případ havárie, živelného nebezpečí či odcizení a vandalismu. V případě havárie se HAV nejlépe osvědčuje, když viník ujede z místa nehody a nemůžeme plnit z jeho POV, případně, když si způsobíme škodu vlastní nedbalostí. Lze sjednat tzv. Allrisk (všechna rizika), vždy se spoluúčastí cca 5%.

 

Cena POV se odvíjí dle stáří pojistníka, PSČ, stáří vozu, objemu motoru a výkonu. Nezanedbatelná je i klientova nehodová minulost (bonusy a malusy).

 

Za vozidlo odpovídá provozovatel, ne majitel.

 

2c. Odpovědnost zaměstnanecká a profesní

 

Hovorově ZamZamka (vyjadřující vztah zaměstnavatel x zaměstnanec) neboli odpovědnost za škodu z výkonu povolání je nejlepším způsobem jak si „krýt záda“ pro případ škod, které můžeme způsobit svému zaměstnavateli.

 

Uplatní se při poškození služebního auta, výrobního stroje nebo zboží, pokud někoho zraníte nebo způsobíte následnou finanční škodu. Vždy platí absence alkoholu a úmyslu poškození.

 

Sjednává se na limit plnění odpovídající 4,5 násobku naší mzdy (to je maximální výše, kterou po nás může zaměstnavatel požadovat), při různé spoluúčasti. Nejvýhodnější na trhu je spoluúčast 1.000,-Kč, některé pojišťovny však nabízí jen 10% nebo 30%, což je poměrně velký rozdíl.

 

Profesní odpovědnost je pro klienty, u nichž hrozí, že výkonem své profese mohou poškodit ostatní a nemohli by pak vzniklou škodu poškozenému uhradit v plné výši.

 

Zákon nařizuje toto pojištění v následujících profesích: zubní lékaři, lékárny, ale i ambulantní lékaři a veterinární lékaři, daňoví poradci, účetní, advokáti, notáři, auditoři, soudní exekutoři a správci konkurzní podstaty, pojišťovací agenti, makléři, správci nemovitostí a realitní kanceláře, ale třeba i architekti a myslivci.

 

Zákon přímo nenařizuje, ale je vhodné i pro rozhodce, projektanty, překladatele a tlumočníky. Stejně jako o každého živnostníka nebo podnikatele, který může nedbalostí či chybou způsobit nemalou škodu na majetku, zdraví nebo způsobit finanční újmu.

2d. Cestovní pojištění

 

Sjednává se většinou jednorázově na konkrétní cestu a destinaci v přesném časovém období. Existují však i celoroční pojištění na cesty. Lze je sjednávat individuálně či skupinově.

 

Základní typy pojištění nám kryjí léčebné výlohy, úraz, odpovědnost a pojištění zavazadel. Uplatní se u hospitalizace, převozů, léků, lékařských zákroků a repatriace.

 

Doplňková připojištění se zaměřují na nevyužití dovolené, přerušení cesty, právní ochranu, pracovní cestu, opuštění domácnosti, zimní a rizikové sporty, veterinární péči a jiné.

 

Ať už plánujeme cestu kamkoliv do zahraničí, nikdy bychom neměli zapomenout na pojištění. Poskytne nám dostatečnou finanční jistotu pro případy úrazů či náhlých onemocnění a v případě pojistné události za nás pojišťovna uhradí veškeré finanční náklady za léčbu až do výše sjednaného pojistného plnění.

2e. Podnikatelské pojištění

 

Každý pro svou firmu potřebuje něco jiného. Podnikatel při svém podnikání využije prakticky veškeré druhy pojištění, za které získává od pojišťoven množstevní slevy či jiné výhody.

 

Lze pojistit stavby, vybavení provozoven (stroje i materiál), zaměstnance, odpovědnost za újmu, zisk a stálé náklady podniku v případě přerušení jeho provozu či vlastní peníze a ceniny při přepravě prováděné pověřenou osobou. Je dobré předvídat a zajistit své podnikání proti hrozícím nebezpečím (zejména požáru), která mohou v konečném dúsledku i ukončit dobře nastartovanou kariéru.

 

Mezi nejčastější využívané patří:

 

Skupinové pojištění může zahrnovat odpovědnost zaměstnanců za škody způsobené zaměstnavateli, úrazové nebo životní pojištění a cestovní pojištění. Je výhodné pro firmy s více jak 5 zaměstnanci, jinak je možné řešit ho i individuálně.

 

Manažerské pojištění slouží firmě jako benefit pro manažera a motivace zůstat ve firmě po stanovenou dobu. V případě statutárních orgánů jako náhrada zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání.

 

Příspěvky na penzijní spoření a životní pojištění, při nichž zaměstnavatel využívá daňových úlev.

 

Slevy a zvýhodnění pro zaměstnance firmy u vybraných pojišťoven zejména na pojištění majetku a odpovědnosti, vozidla a cestovní pojištění.